Lot 48
|
Maart veiling 2017
update-catalogue
naar H. Bird (19e eeuw)

'Coach Match Against Time: The Galopping Stage "Old Times" passing Lowfield Heath, pace 20 miles an hour'

rechtsonder in de druk get. H Bird en gedateerd 1888

kleurenlitho, 44x65 cm

€ 200,00
€ 300,00

Startbod: € 0

outbid-warning
Overboden