Lot 4
|
April veiling 2014
update-catalogue
Verkocht
Lucebert

Lof der vetzucht

Linksonder gesign., 26/190

Ets en 65,5 x 50,5 cm

€ 0,00
€ 0,00
€ 110,00

Hamerprijs: € 110

outbid-warning
Overboden