Lot 6532
|
Interiors, Decorative Art, Books & Prints Auction | 11 September 2020
update-catalogue
Verkocht
[MEDICINE] – BEVERWYCK, I. VAN. Alle De Wercken, zo in de Medicyne als Chirurgie, [..].

t’Amsterdam, By Ian Iacobsz Schipper, [1656]. 5 Parts in 1 vol. With engraved title by C. van Dalen after C. de Passe, 5 woodcut printer’s devices on (divisional) titles & num. engraved text-ills. (incl. 1 title-vignette). Large 4to (ca. 27,5 x 20,5 cm.), 17th-cent. blindst. panelled vellum (over wooden boards) with large blindst. ornament central on both covers, ribbed spine.

¶ BMN I, p. 57. Wellcome II, p. 159. Hirsch I, p. 441. Museum Catsianum p. 35. Scarce re-edition of the collected medical works by the Dutch physician Johan van Beverwijck (1594-1647) comprising “Schat der Gesontheydt. Met veersen verçiert door de Heer Iacob Cats, [..]. [Deel I-II]”; “Schat der Ongesontheydt, Ofte Genees-Konste Van de Sieckten [..]. [Deel I-II]”; “Lof der Medicine, Ofte Genees-Konste”; “Bergh-Val, Ofte Wederlegginge van Michiel de Montaigne, Tegens de Noodtsakelijckheydt der Genees-Konste”; “Inleydinge tot de Hollandtsche Genees-Middelen [..]”; “Steen-Stuck. Aenwijsende Den oorspronck, teyckenen, ’t voorkomen, en ghenesen van Steen en Graveel”; “Heel-Konste, Ofte Derde Deel Van de Genees-Konste, Om de uytwendige gebreken te heelen [..]” & “Vervolgh van de Heel-Konste, Verhandelende Wonden, Gehardtheydt, Oorspronck van Bus-poeder, ende Geschut, Kout-vyer, Ontleden, ende gebroke Beenderen. Met alderhande Historien verlicht”. ¶ Ex bibliotheca J.A.J. Barge (1884-1952, Dutch physician & politician) with his book-plate (designed by Huib Luns) mounted on upper paste-down. – With defects (lacks 2 clasps & catches, spine-ends sl. dam./ torn, binding partly soiled, both paste-downs loose, occ. sl. soiled/ waterstained in outer blank margins, sl. foxed/ browned), but nevertheless in an acceptable interior condition.

€ 250,00
€ 350,00
€ 280,00

Hamerprijs: € 280

outbid-warning
Overboden