Lot 6518
|
Interiors, Decorative Art, Books & Prints Auction | 11 September 2020
update-catalogue
Verkocht
[DEN HAAG] – RIEMER, J. DE. Beschryving van ’s Graven-Hage, behelzende deszelfs Oorsprong, Benaming, Gelegentheid, Uitbreidingen, Onheilen en Luister;

mitsgaders Stigtinge van het Hof, der Kerken, Kloosters, Kapellen, Godshuizen, en andere voornaame Gebouwen [..]. Eerste Deels, Eerste/ Tweede Stuk [&] Tweede Deel. “Te Delft Gedrukt by Reinier Boitet” [vol. I, part 1 & 2]/ “In ’s Graven-Hage, Gedrukt by Johannes de Cros” [vol. II], 1730-1739. 2 Vols. in 3 parts. With engraved frontispiece by J.C. Philips, 3 ident. engraved title-vignettes (dep. the coat-of-arms of The Hague), 2 engraved dedications, 5 (fold.) (double-p.) engraved bird’s-eye plans (3x of The Hague & 2x of Scheveningen), 1 large fold. engraved panoramic view (“’s Graven-Hage Zoo als dezelve zig in den jaare 1730 aan de zyde van het Bosch vertoont”, printed on 2 leaves, ca. 42 x 95 cm.), 38 (fold.) (double-p.) engraved views (of which 2 large folding: “Treves-Kamer [..]”, ca. 37 x 68,5 cm. & “Vergader-Kamer [..]”, ca. 50 x 68 cm.), 13 (double-p.) engraved plates & a few engraved text-ills. Small folio (ca. 31 x 19,5 cm.), 18th-cent. (unif.) calf with gilt ribbed spine. (3x)

¶ Nijhoff/ Van Hattum 267. Bodel Nijenhuis 1071. Haitsma Mulier/ Van der Lem 400a. Complete set of the first & only edition of the most extensive description of The Hague by the Dutch historian & lawyer Jacob de Riemer (1676-1762) profusely illustrated with engravings mainly by the Dutch print-maker Jan Caspar Philips (1690-1775) after the Dutch artist Gerrit van Giessen (1692-1750). – A few small defects (top of spine of vol. I sl. dam./ chipped, lower part of upper joint of vol. I splitting, backstrip & upper joint of vol. II partly rubbed/ worn, a few engravings partly frayed/ torn on folds, occ. sl. foxed/ browned), but altogether a good set in a very good interior condition.

€ 700,00
€ 900,00
€ 900,00

Hamerprijs: € 900

outbid-warning
Overboden